امروز : سه شنبه 30 بهمن 1397

گزارش تصویری/ جلسه بررسی پیش نویس موافقتنامه بودجه ریزی برمبنای عملکرد

دومین جلسه بررسی پیش نویس موافقتنامه بودجه ریزی برمبنای عملکرد سال 1397 به میزبانی معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت تهران برگزار شد.