امروز : جمعه 25 آبان 1397

گزارش تصویری/سومین جلسه شورای معاونین سازمان مدیریت تهران

سومین جلسه شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به ریاست نعمت الله ترکی برگزار شد.