امروز : پنجشنبه 27 دی 1397

گزارش تصویری/ شورای برنامه ریزی تهران برگزار شد

شورای برنامه ریزی استان تهران به میزبانی فرمانداری شهر تهران با حضور مقیمی استاندار تهران و نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت تهران و مدیران پایتخت تشکیل شد.