امروز : پنجشنبه 27 دی 1397

مصرف کالای ایرانی پاسخی به تحریم های خارجی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در پیامی نوروزی اعلام کرد: کالاهای داخلی در انبار کارخانه ها خاک می‌خورند.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران پس از پیام نوروزی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی اعلام کرد: مصرف کالاهای خارجی و توجه نکردن به تولیدات داخلی همچون ویروس در کشور در حال گسترش است و  عوارض سود آن در تمامی جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است.

وی افزود: اگر به گوشه گوشه منزلمان نگاه کنیم متوجه انواع کالاهای لوکس و ضروری می شویم که در خانه هایمان جا خوش کرده اند، در حالی که کالاهای داخلی در انبار کارخانه ها خاک می‌خورند و منتظر نگاه ما هستند تا شاید آن ها هم در گوشه ای از خانه ما جای خود را پیدا کنند.

ترکی گفت: بسیاری از کارشناسان علت توجه نکردن مصرف کنندگان به خریداری کالاهای ایرانی را هجوم گسترده انواع کالاهای مصرفی بادوام و بی دوام خارجی که به صورت قانونی و غیر قانونی وارد کشور می شود، دانسته اند.

آحاد مردم توجه داشته باشند که امروز، مصرف کالای خارجی به منزله عدم مصرف کالای مشابه داخلی است ، عدم مصرف کالاهای مشابه داخلی نیز به معنی تعطیلی صنایع داخلی، بیکاری جوانان و نیروی انسانی و وابستگی به خارج در جهت تامین نیاز و تداوم مصرف ثروت ملی یعنی نفت و تشدید فزاینده وابستگی به بیگانه، به نفت و مرگ تدریجی اقتصاد و جامعه خواهد بود. بنابراین نتیجه استفاده از کالای ایرانی، اشتغال جوانان، بی تاثیر کردن تحریم ها، پیشرفت و رونق اقتصادی است.

 

انتهای پیام./