امروز : دوشنبه 28 خرداد 1397

گزارش تصویری/ آخرین جلسه شورای معاونین سازمان مدیریت تهران

آخرین جلسه شورای معاونین سازمان مدیریت تهران به ریاست نعمت الله ترکی برگزار شد.