امروز : سه شنبه 30 بهمن 1397

گزارش تصویری/گفتگو با معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت تهران

قوامی نژاد معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در گفتگویی کوتاه عملکرد معاونت متبوع خود در سال 96 را تشریح کرد.