امروز : سه شنبه 28 اسفند 1397

گزارش تصویری/آخرین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران در سال 96

سی و نهمین و آخرین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران به ریاست استاندار تهران برگزار شد.