امروز : یکشنبه 31 تیر 1397

گزارش تصویری/بیست و نهمین جلسه شورای معاونین سازمان مدیریت تهران

بیست و نهمین جلسه شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.