امروز : سه شنبه 28 اسفند 1397

کاهش ریسک سرمایه گذاری با مدل BIM در پروژه های عمرانی

مدل BIM در پروژه های عمرانی یکی از روشهای مدیریت ساخت پروژه بر مبنای مدل کردن سه بعدی اطلاعات پروژه است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، طی نشستی که معاونت نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ریاست نظام فنی و اجرایی کشور برگزار کردريال مقرر شد، اجرای فرآیند BIM  در پروژه های عمرانی استان تهران و تدوین دستورالعمل اجرایی آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران انجام شود.

* BIM چیست؟

فرآیند BIM یکی از روشهای مدیریت ساخت پروژه بر مبنای مدل کردن سه بعدی اطلاعات پروژه است که دو بعد هزینه و زمان نیز به آن اضافه می شود. در طول چرخه حیات پروژه متناسب با کلیه عوامل مرتبط با پروژه مرجع و پایگاه داده ای را تولید می کند که در تمامی مراحل پروژه امکان کنترل و نظارت دقیق و مدیریت هزینه، زمان و کیفیت پروژه را در بهترین شرایط ایجاد می کند. 

این سیستم از طریق شبیه سازی و یکپارچه سازی اطلاعات پروژه در مراحل مختلف در محیط مجازی باعث رفع تداخلات و تناقضات در روند طراحی(هماهنگی بین طراحی معماری، سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی)، برآورد دقیق احجام یا مقادیر و مدیریت بهینه ساخت آن می شود. 

* برخی از مزایا و قابلیتهای پیاده سازی BIM در ساختار نظام فنی و اجرایی کشور عبارت اند از: 
- امکان پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی
- فراهم نمودن بستر لازم برای حضور فعال در میدان رقابت های بین المللی   
- هدایت طرح ها در چارچوب برنامه های توسعه ای و اهداف کلان اقتصاد کشور
- آماده نمودن بستر مناسب جهت شکل گیری شرکت های بزرگ، توانمند و ماندگار در بخش خصوصی
- ارتقای دانش مهندسی و حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور
- نظام مند نمودن چارچوب حل و فصل سریع اختلاف های قراردادی
- برآورد دقیق هزینه ها، بودجه بندی و کاهش ریسک های سرمایه گذاری
- افزایش سرعت اجرا و کاهش زمان اجرای پروژه ها
- برنامه زمان بندی به هنگام برای پروژه ها و کنترل توالی عملیات ساخت
- امکان به روز رسانی و اعمال تغییرات در هر زمان با برآورد مالی انجام تغییرات